#madewithlaw #madewithlaw #madewithlaw #madewithlaw #madewithlaw #madewithlaw #madewithlaw #madewithlaw #madewithlaw #madewithlaw #madewithlaw ▪︎ #madewithlaw #madewithlaw #madewithlaw #madewithlaw #madewithlaw #madewithlaw #madewithlaw #madewithlaw #madewithlaw #madewithlaw #madewithlaw ▪︎ #madewithlaw #madewithlaw #madewithlaw #madewithlaw #madewithlaw #madewithlaw #madewithlaw #madewithlaw #madewithlaw #madewithlaw #madewithlaw ▪︎ #madewithlaw #madewithlaw #madewithlaw #madewithlaw #madewithlaw #madewithlaw #madewithlaw #madewithlaw #madewithlaw #madewithlaw #madewithlaw ▪︎ #madewithlaw #madewithlaw #madewithlaw #madewithlaw #madewithlaw #madewithlaw #madewithlaw #madewithlaw #madewithlaw #madewithlaw #madewithlaw ▪︎ #madewithlaw #madewithlaw #madewithlaw #madewithlaw #madewithlaw #madewithlaw #madewithlaw #madewithlaw #madewithlaw #madewithlaw #madewithlaw ▪︎ #madewithlaw #madewithlaw #madewithlaw #madewithlaw #madewithlaw #madewithlaw #madewithlaw #madewithlaw #madewithlaw #madewithlaw #madewithlaw ▪︎ #madewithlaw #madewithlaw #madewithlaw #madewithlaw #madewithlaw #madewithlaw #madewithlaw #madewithlaw #madewithlaw #madewithlaw #madewithlaw ▪︎ #madewithlaw #madewithlaw #madewithlaw #madewithlaw #madewithlaw #madewithlaw #madewithlaw #madewithlaw #madewithlaw #madewithlaw #madewithlaw ▪︎ #madewithlaw #madewithlaw #madewithlaw #madewithlaw #madewithlaw #madewithlaw #madewithlaw #madewithlaw #madewithlaw #madewithlaw #madewithlaw ▪︎ #madewithlaw #madewithlaw #madewithlaw #madewithlaw #madewithlaw #madewithlaw #madewithlaw #madewithlaw #madewithlaw #madewithlaw #madewithlaw ▪︎ #madewithlaw #madewithlaw #madewithlaw #madewithlaw #madewithlaw #madewithlaw #madewithlaw #madewithlaw #madewithlaw #madewithlaw #madewithlaw ▪︎ #madewithlaw #madewithlaw #madewithlaw #madewithlaw #madewithlaw #madewithlaw #madewithlaw #madewithlaw #madewithlaw #madewithlaw #madewithlaw ▪︎ #madewithlaw #madewithlaw #madewithlaw #madewithlaw #madewithlaw #madewithlaw #madewithlaw #madewithlaw #madewithlaw #madewithlaw #madewithlaw ▪︎ #madewithlaw #madewithlaw #madewithlaw #madewithlaw #madewithlaw #madewithlaw #madewithlaw #madewithlaw #madewithlaw #madewithlaw #madewithlaw ▪︎ #madewithlaw #madewithlaw #madewithlaw #madewithlaw #madewithlaw #madewithlaw #madewithlaw #madewithlaw #madewithlaw #madewithlaw #madewithlaw ▪︎ #madewithlaw #madewithlaw #madewithlaw #madewithlaw #madewithlaw #madewithlaw #madewithlaw #madewithlaw #madewithlaw #madewithlaw #madewithlaw ▪︎ #madewithlaw #madewithlaw #madewithlaw #madewithlaw #madewithlaw #madewithlaw #madewithlaw #madewithlaw #madewithlaw #madewithlaw #madewithlaw ▪︎ #madewithlaw #madewithlaw #madewithlaw #madewithlaw #madewithlaw #madewithlaw #madewithlaw #madewithlaw #madewithlaw #madewithlaw #madewithlaw ▪︎ #madewithlaw #madewithlaw #madewithlaw #madewithlaw #madewithlaw #madewithlaw #madewithlaw #madewithlaw #madewithlaw #madewithlaw #madewithlaw ▪︎ #madewithlaw #madewithlaw #madewithlaw #madewithlaw #madewithlaw #madewithlaw #madewithlaw #madewithlaw #madewithlaw #madewithlaw #madewithlaw ▪︎ #madewithlaw #madewithlaw #madewithlaw #madewithlaw #madewithlaw #madewithlaw #madewithlaw #madewithlaw #madewithlaw #madewithlaw #madewithlaw ▪︎ #madewithlaw #madewithlaw #madewithlaw #madewithlaw #madewithlaw #madewithlaw #madewithlaw #madewithlaw #madewithlaw #madewithlaw #madewithlaw ▪︎ #madewithlaw #madewithlaw #madewithlaw #madewithlaw #madewithlaw #madewithlaw #madewithlaw #madewithlaw #madewithlaw #madewithlaw #madewithlaw ▪︎ #madewithlaw #madewithlaw #madewithlaw #madewithlaw #madewithlaw #madewithlaw #madewithlaw #madewithlaw #madewithlaw #madewithlaw #madewithlaw ▪︎ #madewithlaw #madewithlaw #madewithlaw #madewithlaw #madewithlaw #madewithlaw #madewithlaw #madewithlaw #madewithlaw #madewithlaw #madewithlaw ▪︎ #madewithlaw #madewithlaw #madewithlaw #madewithlaw #madewithlaw #madewithlaw #madewithlaw #madewithlaw #madewithlaw #madewithlaw #madewithlaw ▪︎ #madewithlaw #madewithlaw #madewithlaw #madewithlaw #madewithlaw #madewithlaw #madewithlaw #madewithlaw #madewithlaw #madewithlaw #madewithlaw ▪︎ #madewithlaw #madewithlaw #madewithlaw #madewithlaw #madewithlaw #madewithlaw #madewithlaw #madewithlaw #madewithlaw #madewithlaw #madewithlaw ▪︎ #madewithlaw #madewithlaw #madewithlaw #madewithlaw #madewithlaw #madewithlaw #madewithlaw #madewithlaw #madewithlaw #madewithlaw #madewithlaw ▪︎

Uslovi korišćenja

OPŠTI USLOVI

Ovi Uslovi korišćenja propisuju uslove i pravila koji se odnose na korišćenje internet sajta LAWCONCEPT.RS. Molimo Vas da ih pažljivo pročitate i sa njima se upoznate. LAWCONCEPT.RS zadržava pravo da bez prethodnog obaveštenja vrši izmene i dopune ovih Uslova korišćenja.


Vašim pristupanjem i registracijom na internet sajtu LAWCONCEPT.RS smatraće se da ste u celini, bez ikakvih izuzetaka, upoznati sa odredbama ovih Uslova korišćenja, da ste ih u potpunosti razumeli i da se slažete sa ovde definisanim pravilima i da pristajete na korišćenje internet sajta LAWCONCEPT.RS u skladu sa njima. Pravo korišćenja ovog internet sajta je lično pravo svakog korisnika.

Za vreme korišćenja internet sajta LAWCONCEPT.RS, primenjuju se ovde navedena pravila i Uslovi korišćenja, kao i svi važeći i primenjivi zakoni u Republici Srbiji.Internet sajt LAWCONCEPT.RS je u vlasništvu privrednog društva L:AW Concept d.o.o. Beograd-Voždovac, Matoševa br. 3, Beograd, PIB: 111845873, i namenjen je prodaji, posredovanju u prodaji i oglašavanju robe. Prilikom kupovine robe od L:AW Concept d.o.o. partnera važno je razumeti da kupac sklapa Ugovor sa tim partnerom. Zahtevamo da svi naši partneri i oglašivači poštuju sve važeće i primenljive zakone u Republici Srbiji. Svi naši partneri i oglašivači su saglasni da će se naplata prodatih proizvoda vršiti preko internet sajta LAWCONCEPT.RS, a putem portala Raiffeisen banke. Dakle, partneri ovlašćuju L:AW Concept d.o.o. da u njihovo ime prima naknade u visini cene proizvoda koju je definisao sam partner.

 

Sva osnovna obeležja robe mogu se naći na internet sajtu LAWCONCEPT.RS. Prema Zakonu o zaštiti potrošača, kupovina preko internet sajta LAWCONCEPT.RS smatra se prodajom na daljinu. Roba koja se prodaje putem internet sajta LAWCONCEPT.RS poseduje svojstva potrebna za redovnu upotrebu te vrste robe u skladu sa njenom namenom koja je definisana u deklaraciji. Saobraznost robe ugovoru se isključivo utvrđuje prema svojstvima i nameni robe kako je to definisano pripadajućom deklaracijom. Prodajna cena robe naznačena je uz svaki artikal.


L:AW Concept se u sklopu svojih usluga obavezuje da organizuje dostavu kupljene robe i to putem kurirskih službi D Express i DHL.


Mogućnost kupovine robe se uz posebne cenovne pogodnosti i/ili uz posebne prodajne podsticaje (akcijska prodaja), obavlja u skladu sa uslovima koji su objavljeni na internet sajtu LAWCONCEPT.RS.


Potrošač robu koju kupuje putem internet sajta LAWCONCEPT.RS može platiti istaknutim platnim karticama u trenutku kupovine na internet sajtu putem portala Raiffeisen banke.Potrošač prilikom kreiranja porudžbine pritiskom na taster KUPI prihvata uslove kupovine i povraćaja.


U slučaju prijema robe ako potrošač istu ne želi da zadrži, ima pravo na odustajanje od kupovine i na povraćaj sredstava u visini plaćene kupoprodajne cene za predmetnu robu, u roku od 14 dana na način kako je to definisano na LAWCONCEPT.RS. Ukoliko imate primedbe na Uslove korišćenja, molimo vas da ne koristite ovaj internet sajt.Internet sajt LAWCONCEPT.RS je namenjen odraslima. LAWCONCEPT.RS ne prikuplja lične podatke o maloletnim osobama (osobama mlađim od 16 godina) bez prethodnog pristanka njenog/njegovog zakonskog zastupnika, odnosno zakonski zastupnik ima pravo, da, na vlastiti zahtev, pregleda podatke koje je dala maloletna osoba i/ili da zahteva brisanje takvih podataka. Lažno predstavljanje i lažna registracija od strane osoba kojima nije namenjen internet sajt LAWCONCEPT.RS strogo je zabranjeno pa može da rezultira građansko-pravnom, prekršajnom ili kaznenom odgovornošću prekršitelja. LAWCONCEPT.RS ne preuzima odgovornost za eventualnu štetu krajnjem korisniku koja je proizašla ili bi mogla proizaći iz pristupa ili korišćenja internet sajta od strane osoba koje su pri tome koristile lažne podatke. LAWCONCEPT.RS zadržava pravo provere tačnosti podataka upisanih u registar i zadržava pravo da onemogući pristup sajtu ukoliko se utvrdi da je došlo do lažnog predstavljanja. Takođe, LAWCONCEPT.RS će sve neispravne podatke izbrisati iz svoje baze podataka.Svaka osoba kojoj je omogućen pristup podacima na LAWCONCEPT.RS snosi potpunu odgovornost za bilo kakvu direktnu ili indirektnu štetu koja proizilazi ili bi mogla proizaći iz pristupa, korišćenja ili nemogućnosti korišćenja ovog internet sajta.Odredbe ovih Uslova uvek će Vam biti dostupne kako biste mogli da se ponašate shodno istima.

LAWCONCEPT.RS zadržava pravo da u bilo kom trenutku može da izmeni ove Uslove korišćenja i neće biti odgovoran ni za kakve moguće posledice proizašle iz takvih promena. Promene Uslova korišćenja stupaju na snagu objavljivanjem na ovom internet sajtu ili kada su korisnici o njima obavešteni. Nakon obaveštenja o izmenama ili dopunama Uslova, svakim daljim nastavkom korišćenja LAWCONCEPT.RS internet sajta, pristajete na njih i saglasni ste sa izmenjenim ili dopunjenim Uslovima, koji će se primenjivati u Vašem budućem odnosu sa LAWCONCEPT.RS.


KOMUNIKACIJA ELEKTRONSKIM PUTEM


Prihvatanjem Uslova korišćenja saglasni ste da sa nama komunicirate elektronskim putem. Naša komunikacija prema Vama će biti putem elektronske pošte (e-mail) ili obaveštenjima koja ćemo objavljivati na ovom sajtu.


REGISTRACIJA I KORIŠĆENJE


Vaš nalog


Registracija korisničkog naloga zahteva da stavite na raspolaganje svoje korisničke podatke: ime i prezime, broj telefona, e-mail adresu i druge podatke navedene u kontakt formularu za registraciju, kao i izbor lozinke koja će biti povezana sa Vašim korisničkim nalogom. Prihvatanjem ovih Uslova slažete se da su Vaši podaci istiniti, tačni, važeći i potpuni i da ćete ih ažurirati ukoliko je potrebno.Za korišćenje internet sajta LAWCONCEPT.RS nakon registracije potrebni su e-mail adresa i lozinka.Ukoliko koristite LAWCONCEPT.RS, odgovorni ste za održavanje, poverljivost i sigurnost svog naloga i lozinke koju ste kreirali prilikom registracije na sajtu i ne smete da dopustite drugoj osobi da koristi Vaš e-mail i lozinku za pristup sadržaju LAWCONCEPT.RS. Korišćenjem internet sajta LAWCONCEPT.RS odgovorni ste za sve aktivnosti koje se dešavaju na Vašem nalogu i sa Vašom lozinkom. Maloletna lica mogu koristiti LAWCONCEPT.RS uz nadzor roditelja ili staratelja. LAWCONCEPT.RS zadržava pravo da odbije pružanja usluga, ukine nalog ili otkaže narudžbenicu ukoliko ustanovi da su prekršeni Uslovi korišćenja. 

Registracijom i prihvatanjem ovih Uslova korišćenja:


  • prihvatate korišćenje LAWCONCEPT.RS internet stranice samo za potrebe dopuštene Uslovima korišćenja i pozitivnim propisima Republike Srbije; 
  • prihvatate da ni na koji način internet sajt LAWCONCEPT.RS nećete koristiti na način koji bi ometao ili uzrokovao prekid pružanja usluga ili nanosio štetu bilo kojoj trećoj osobi;
  • pristajete na primanje svih obaveštenja ili druge komunikacije putem podataka koje ste ispunili u svom profilu.

VLASNIČKA I AUTORSKA PRAVA NAD SADRŽAJEM INTERNET SAJTA LAWCONCEPT.RS


Sadržaj, odnosno delovi sadržaja objavljeni na LAWCONCEPT.RS u vlasništvu su L:AW Concept d.o.o. i pojedinih autora i zabranjeno ih je u bilo kakvom obliku reprodukovati, distribuirati ili delimično ili u celini koristiti u komercijalne svrhe ili na drugi način koji posredno ili neposredno može prouzrokovati štetu LAWCONCEPT.RS ili trećim stranama ili koristiti na način koji nije definisan ovim uslovima. Neovlašćeno korišćenje bilo kojeg dela sadržaja smatra se kršenjem autorskih prava.


OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI


L:AW Concept d.o.o. pruža usluge sa dobrim namerama i čini sve što je u njegovoj moći, da osigura maksimalno poštovanje pozitivnih propisa Republike Srbije, zaštite ličnih podataka, etičkih kodeksa, zaštite dostojanstva svih osoba, zabrane diskriminacije, zaštite autorskih i drugih srodnih prava i promovisanja humanih vrednosti, ali ne može garantovati za tačnost, verodostojnost i istinitost podataka objavljenih na ovom internet sajtu, pa u tom smislu, u najvećoj zakonom dopuštenoj meri, isključuje svoju odgovornost za štetu ili bilo koju drugu vrstu povrede koja bi mogla nastati iz ili u vezi korišćenja usluga ili oslanjanjem na informacije ili druge činjenice ili stavove koji mogu postati dostupni korišćenjem LAWCONCEPT.RS.L:AW Concept d.o.o. ne preuzima odgovornost za bilo kojeg korisnika LAWCONCEPT.RS niti za korisnički sadržaj.L:AW Concept d.o.o. zadržava pravo bilo kakve izmene sadržaja u bilo koje vreme i iz bilo kojeg razloga, bez prethodnog obaveštavanja i isključuje svoju odgovornost za moguće posledice takvih izmena. L:AW Concept d.o.o. nije odgovoran za bilo kakav gubitak podataka do kojeg može doći prilikom prenosa informacija na internetu u slučaju da je pristup internetu nedostupan zbog objektivnih razloga za koje nije odgovoran L:AW Concept d.o.o.